UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

MYeBOX to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych

Tablicowy kompaktowy analizator sieciowy CVM-C10

\n

\n
\n

Działając nieprzerwanie i niezmiennie w duchu innowacji, CIRCUTOR oferuje nowe rozwiązanie w dziedzinie tablicowych analizatorów sieciowych z pełnym wyświetlaniem parametrów chwilowych oraz z pomiarem poboru energii elektrycznej z możliwością wyświetlania nowych parametrów jak koszt lub emisje CO2 na tym samym ekranie urządzenia.

\n

CVM-C10 to analizator sieciowy do instalacji średniego/niskiego napięcia, który może zostać zainstalowany w systemach o napięciu 600kV i natężeniu do 10 kA. Na ekranie urządzenia, w sposób automatyczny, przesuwają się wszystkie parametry od K do M, “MEGAS”

\n

Chodzi o urządzenie CVM, które zapewnia szeroki wachlarz wyświetlanych parametrów elektrycznych, od napięć, prądów i mocy złożonych lub z podziałem na fazy, dekompozycji do 31 harmonicznej i poborów energii.

\n

Interfejs urządzenia z trzema przyciskami pojemnościowymi pozwala w sposób szybki i prosty uzyskać dostęp do wielu ekranów monitorowania danych, zapewniając dodatkowo ochronę czołową IP65, gdyż przednia część składa się z tylko jednego elementu nie posiadającego szczelin.

\n

Technologia “chip on glass” spersonalizowanego wyświetlacza umożliwia wyraźną wizualizację wartości na ekranie.

\n

CVM-C10 dostarcza więcej informacji użytkownikowi, pozwala wyświetlić na jednym ekranie % wykorzystania lub obciążenia instalacji, a także maksymalną wartość obciążenia. Pokazuje również wartość cos_PHI lub PF (do wyboru) w sposób analogowy, oprócz innych parametrów trójfazowych lub z podziałem na fazy, wybranych przez użytkownika

\n

Urządzenie posiada trzy taryfy lub możliwość naliczania poboru energii z trzech różnych źródeł, wraz z odpowiednim wyświetleniem kosztu lub kg CO2 zależnie od sposobu zaprogramowania odpowiednich współczynników.

\n

Istnieje możliwość konfigurowania czterech wyjść cyfrowych jako sygnałów alarmowych przez dowolny parametr chwilowy z wszystkimi możliwymi konfiguracjami. wartość minimalna, wartość maksymalna, histereza, zwłoka w podłączaniu / odłączaniu i funkcja LATCH lub blokada.

\n

Istnieje możliwość konfigurowania dwóch wyjść cyfrowych jako sygnału impulsowego przez dowolny parametr chwilowy z wszystkimi możliwymi konfiguracjami. Znaczenie impulsu i konfiguracja czasu WŁĄCZENIA (ON) impulsu od 40 do 250 ms.

\n

Posiada trzy przednie wskaźniki ledowe, Power i wskaźnik led pulsacyjny przycisku w kolorze jaskrawobiałym, a także wskaźnik led alarmowy w kolorze czerwonym o dużej intensywności świetlnej.

\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 \n

Więcej informacji:
Kompaktowy analizator sieci CVM-C10\n

\n
 
\n

Nowe rozwiązania w zakresie ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

Wprowadzanie ciągłych innowacji w dziedzinie zabezpieczenia i monitoringu różnicowoprądowego

CIRCUTOR oferuje urządzenia, które samodzielnie zarządzają nieprawidłowymi i losowymi sytuacjami w instalacjach elektrycznych, minimalizując skutki przerw w dostawie energii oraz ułatwiając oszczędności energetyczne. 

 

 

REC3C

Wyłącznik różnicowoprądowy z automatycznym ponownym załączeniem. Maksymalna ciągłość działania

Rodzina REC3C obejmuje wyłączniki różnicowoprądowe typu A (IEC 61008.1) 2 lub 4-biegunowe połączone z inteligentnym napędem silnikowym ponownego załączania, który umożliwia bezpieczne ponowne załączenie w sposób automatyczny powiązanego wyłącznika różnicowoprądowego. Wersja REC3C posiada możliwość sygnalizacji zewnętrznej ochrony i ponownego załączenia za pomocą 2 wyjść stanu.

Więcej informacji:
Wyłącznik różnicowoprądowy z automatycznym ponownym załączeniem

 
 

 

RGU-2

Przekaźnik elektroniczny do monitorowania i ochrony różnicowoprądowej. Inteligentne zabezpieczenie w Twoim zasięgu

Przekaźnik różnicowoprądowy RGU2 to urządzenie elektroniczne składające się z dwóch modułów, które można wykorzystywać jako superodporne zabezpieczenie różnicowoprądowe przed bezpośrednim i pośrednim dotykiem, a także jako monitor do wizualizacji prądów upływowych. Programowalny, z wyświetlaczem (LCD) i paskiem ledowym, w celu wskazania w prosty sposób istniejącego poziomu upływu w instalacji. Zapobiega ewentualnemu zadziałaniu zabezpieczeń różnicowoprądowych za pomocą wyjścia wstępnego alarmu.

Więcej informacji:
Przekaźnik elektroniczny do monitorowania i ochrony różnicowoprądowej

 
 

 

RGU-10B

Przekaźnik elektroniczny do monitorowania różnicowoprądowego typu B. Pełne monitorowanie w Twoim zasięgu

RCM. Monitor różnicowoprądowy (IEC 62020) typu B, uniwersalny (AC, DC, AC/DC), z ekranem LCD, który wyświetla chwilowy prąd upływowy za pomocą przekładnika różnicowoprądowego WGC-TB. Umożliwia zdalne sygnalizowanie za pomocą wyjść przez styki bezpotencjałowe. Zapobiega ewentualnemu zadziałaniu zabezpieczeń różnicowoprądowych w tych instalacjach, w których mogą wystąpić duże prądy upływowe o natężeniu ze składową prądu stałego (DC) (IEC 60755). Dostosowany do instalacji jednofazowych i trójfazowych z lub bez przewodu neutralnego.

Więcej informacji:
Przekaźnik elektroniczny do monitorowania różnicowoprądowego typu B

 
 

 

REC max

Nowa gama urządzeń zapewniających ponowne załączenie. Ochrona różnicowoprądowa i magnetotermiczna z automatycznym ponownym załączeniem, zarządzaj zdalnie swoją instalacją

Urządzenie odcinające, z automatycznym ponownym załączeniem, które obejmuje zarówno zabezpieczenie magnetotermiczne jak i superodporne zabezpieczenie różnicowoprądowe. Urządzenie programowalne z wyświetlaczem, wykonujące pomiar prądów upływowych (ochrona różnicowoprądowa) i zarządzające odłączeniem i ponownym załączeniem wyłącznika magnetotermicznego (ochrona magnetotermiczna) za pomocą silnika sterującym mechanicznie jego działaniem. Do pomiaru prądu upływowego IΔ niezbędny jest zewnętrzny przekładnik różnicowoprądowy WGC, który dostarczany jest oddzielnie.

Więcej informacji na temat RECmaxP:
Automatyczny wyłącznik z napędem silnikowym z samoczynnym ponownym załączaniem, do 63 A

Więcej informacji na temat RECmaxMP:
Automatyczny wyłącznik z napędem silnikowym, do 63 A

Więcej informacji na temat RECmaxLPD:
Kompletne urządzenie zapewniające zabezpieczenie i ponowne załączenie magnetotermiczne i różnicowoprądowe

 

Kompletny regulator mocy biernej: Kompensacja, pomiar i ochrona

Wobec rosnącej tendencji zaostrzania rygorów dotyczących nakładania opłat karnych za pobór energii biernej, CIRCUTOR działa z wyprzedzeniem, oferując system inteligentnej kompensacji w nowym urządzeniu computer SMART III.

 

 

Pomiar za pomocą trzech przekładników zapewnia odczyt analogiczny do przypadku licznika firmowego. Regulator mocy biernej - computer SMART III - jest jedynym urządzeniem na rynku, które dodaje do tradycyjnego pomiaru za pomocą jednego przekładnika prądowego, możliwość pomiaru za pomocą 3 przekładników, a także oferuje dodatkowo funkcje pełnego analizatora sieci oraz kontrolę szczątkowych prądów upływowych.

Możliwość użycia 1 lub 3 przekładników sprawia, że regulator jest idealnym rozwiązaniem w każdej instalacji, pozwalając na:

 • Zmianę z 1 na 3 przekładniki w przypadku:
  • Zmian w opłatach karnych za pobór energii biernej
  • Zmian w zwyczajach zużycia energii elektrycznej
  • Dużego niezrównoważenia prądu w poszczególnych fazach
 • Zastąpienie regulatora w dowolnej istniejącej baterii

Dodatkowo, computer SMART III jest regulatorem, który zapewnia doskonałą konserwację prewencyjną za pomocą programowanych alarmów i opcji testowania stanu kondensatorów, oferując maksymalne możliwości nadzorowania i bezpieczeństwa w urządzeniu kompensacyjnym.

Więcej informacji:
Kompletny regulator mocy biernej computer SMART III

 

Tablicowy multimetr wielofunkcyjny CVM-C5

\n

\n
\n

Działając nieprzerwanie i niezmiennie w duchu innowacji, CIRCUTOR oferuje nowe rozwiązanie w dziedzinie multimetrów tablicowych z wyświetlaniem podstawowych parametrów chwilowych w połączeniu z pomiarem poboru energii elektrycznej oraz z możliwością wyświetlania nowych parametrów jak koszt lub emisje CO2 na tym samym ekranie urządzenia.

\n

Chodzi o urządzenie CVM, które upraszcza wyświetlanie wartości na ekranie

\n

Urządzenie wyświetla napięcie FAZA-FAZA, FAZA-NEUTRALNY, prąd, częstotliwość, moc czynną, moc pozorną oraz bierną pojemnościową i indukcyjną, Cos_PHI i współczynnik mocy czynnej, pozornej, biernej całkowitej, indukcyjnej i pojemnościowej, a także parametry chwilowe oraz energię czynną, całkowitą energię pozorną bierną, indukcyjną i pojemnościową, nie pomijając kosztów i emisji KgCO2 wynikających ze zużycia energii czynnej.

\n

Interfejs zawierający trzy przyciski silikonowe umożliwia dostęp do 5 ekranów monitorowania w sposób szybki i łatwy.

\n

Urządzenie posiada dwie taryfy lub możliwość naliczania poboru energii z dwóch różnych źródeł wybieranych za pomocą cyfrowego wejścia urządzenia wraz z odpowiednim wyświetleniem kosztu lub kg CO2, zależnie od sposobu zaprogramowania odpowiednich współczynników.

\n

Istnieje możliwość konfigurowania wyjścia cyfrowego jako sygnału alarmowego przez dowolny parametr chwilowy ze wszystkimi możliwymi konfiguracjami. wartość minimalna, wartość maksymalna, histereza, zwłoka w podłączaniu / odłączaniu i funkcja LATCH lub blokada.

\n

Możliwość skonfigurowania cyfrowego wyjścia urządzenia jako sygnału impulsowego przez dowolny parametr przyrostowy z możliwością programowania wagi lub wartości impulsu.

\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 \n

Więcej informacji:
Tablicowy multimetr wielofunkcyjny CVM-C5\n

\n
 
\n

ReadWatt. Czujnik impulsów optycznych do odczytu liczników

Captador de impulsos ópticos para lectura de contadores de energía

Przemysł

Czy chcieliby Państwo mieć dostęp do pomiarów swojego licznika energii?

Do tej pory, aby móc uzyskać informacje o poborze energii w głównym punkcie instalacji, przemysł ponosił duże koszty i zmuszony był do przerywania procesów produkcyjnych. Spowodowane to było brakiem dostępu do odczytów licznika.

 Curva de carga extraída del contador
Krzywa obciążenia wygenerowana przez licznik

Teraz, za pomocą Readwatt, nowatorskiego produktu do odczytu firmy CIRCUTOR, można odczytywać w prosty i wygodny sposób pomiary z posiadanego licznika energii elektrycznej, bez modyfikowania obwodu elektrycznego i oszczędzając w porównaniu z innymi opcjami pomiaru minimum 40%.

Readwatt con su cable
Readwatt z przewodem

Do tej pory, aby uzyskać wspomniane pomiary poboru energii, trzeba było wybrać jedną z następujących opcji:

 1. Instalacja własnego licznika lub działającego równolegle z licznikiem przedsiębiorstwa energetycznego. Oznacza to oprócz formalności administracyjnych załatwianych z przedsiębiorstwem energetycznym, spore wydatki i konieczność pokrywania kosztów obsługi wspomnianego licznika.
 2. Instalacja miernika energetycznego z odpowiednimi przekładnikami prądowymi, co oznacza odcięcie głównego zasilania energią elektryczną i wykonanie złożonego okablowania elektrycznego, a dodatkowo - poważną inwestycję w sprzęt.

 

Readwatt instalado en un contador de CIRCUTOR W dalszej części rozproszymy najczęstsze wątpliwości dotyczące tego nowatorskiego systemu pomiaru energii elektrycznej:

Czy używanie urządzenia Readwatt jest legalne? Tak, gdyż nie dokonuje się żadnych modyfikacji w instalacji normalnie używanego licznika.

Czy mogę używać Readwatt razem z moim licznikiem? Tak, jedynym wymogiem jest, aby posiadany licznik posiadał wyjście liczące za pomocą nadajnika impulsów optycznych (patrz załączony rysunek).

Jak instaluje się Readwatt? Readwatt instaluje się za pomocą trzech prostych kroków:

 1. Przymocowanie urządzenia przed wyjściem impulsów optycznych posiadanego licznika za pomocą odpowiedniego przylepca,
 2. zapewnienie zasilania urządzenia za pomocą dołączonego źródła zasilania.
 3. Odbieranie danych w programie do zarządzania energią jak PowerStudio/EDS firmy CIRCUTOR lub w programie master Modbus/RTU.
Instalar el Readwatt es rápido y sencillo
Instalacja Readwatt jest prosta i szybka

Readwatt ma wiele zastosowań; wymienimy tutaj najważniejsze:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa: uzyskanie dokładnych informacji o poborze energii i jego odpowiednie dostosowanie: w oparciu o maksymalne zapotrzebowanie, w oparciu o korekcję energii biernej (wymagane są dwa urządzenia Readwatts), w oparciu o korekcję nieprawidłowych zwyczajów poboru energii.

 • Instalatorzy i firmy zajmujące się doradztwem energetycznym: aby zaoferować swoje usługi w zakresie poprawy wydajności energetycznej oraz zwiększające wartość dodaną w sposób szybki, prosty i nieinwazyjny.

 • Firmy sprzedające energię elektryczną oraz ogólnie energię: aby poznać wykresy poboru energii potencjalnych klientów i aby zaoferować im stawki dostosowane do ich potrzeb.

 • Sieci firm usługowych lub produkcyjnych (supermarkety, sektor spożywczy itd.): gdyż będą mogły zbierać, skupiać w jednym miejscu i nadzorować swoje pobory energii elektrycznej w sposób prosty i szybki. Wszystko to umożliwi im lepsze zarządzanie energię i większe możliwości negocjacji z dostawcami energii.

Jeśli pragną Państwo poznać i wypróbować nowe urządzenie Readwatt, prosimy o kontakt.

 

Więcej informacji w karcie produktu:
Czujnik impulsów optycznych do odczytu liczników energii ReadWatt

 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT