UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

MYeBOX to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych

Kontrastowe zestawienie wszystkich parametrów Twojej instalacji elektrycznej

Nowe potrzeby sektora

Nowy analizator CVM-E3-MINI został specjalnie zaprojektowany w celu optymalizacji zarządzania zmiennymi elektrycznymi i energetycznymi w każdego rodzaju instalacji, dostosowując się do nowych norm międzynarodowych w zakresie pomiaru i zarządzania efektywnością energetyczną.

Zgodnie z wytycznymi najnowszych norm międzynarodowych jak Dyrektywa europejska 27/2012/WE lub Dekret Królewski 56/2016 (w odniesieniu do Hiszpanii), urządzenie zapewnia użytkownikowi wskazanie poziomu emisji CO2 dla instalacji, linii lub maszyny, a także koszt energii pobranej lub wytworzonej w każdej sytuacji.

Kontrastowe zestawienie wszystkich parametrów Twojej instalacji elektrycznej
Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o Twojej instalacji
 • Mierzy i oblicza dowolne parametry Twojej sieci elektrycznej
  CVM-E3-MINI zapewnia pomiary w czasie rzeczywistym ponad 250 parametrów elektrycznych łącznie z różnymi rodzajami energii, kosztem i emisją zarówno w przypadku poboru jak i wytwarzania energii. Urządzenie pokazuje wartości RMS, maksymalne i minimalne dowolnej zmiennej chwilowej, a także dekompozycję harmonicznych do 31 rzędu.
 • Rodziel pobory z dwóch źródeł energii
  Urządzenie posiada wejście cyfrowe do zmiany taryfy. W ten sposób, można zachować wartości przyrostowe z dwóch źródeł energii, zarówno dla energii z sieci elektrycznej jak i dla energii z dodatkowego systemu wytwarzania energii (generatora na olej opałowy lub zasilaczy UPS).
Zarządzaj Twoją instalacją

Dokonuje pomiaru czasu działania, aby zapewnić prawidłową obsługę prewencyjną elementów linii lub maszyn, w której jest zainstalowany. Dzięki temu, pracownik odpowiedzialny za konserwację dokona wymiany elementów potencjalnie narażonych na usterkę, zanim ona nastąpi, pozwalając uniknąć przestojów linii produkcyjnych oraz kosztów pośrednich związanych z procesem.

Urządzenie posiada jedno wyjście tranzystorowe, w pełni programowalne przez pracownika odpowiedzialnego za konserwację, które umożliwia interakcję z systemem w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu związanego z chwilową wartością parametru.

Uniknij błędów konfiguracji
Sprzęt może zostać skonfigurowany za pomocą bezpłatnego oprogramowania PowerStudio. Dodatkowo, za jego pomocą można w sposób zdalny rozwiązać każdy problem związany z okablowaniem urządzenia bez konieczności czekania na przerwę w produkcji, dzięki czemu unika się błędnych danych w odczytach.
 • Usuń błędy instalacji przekładników prądowych
  W przypadku nieprawidłowego zainstalowania przekładnika prądowego, urządzenie będzie wykonywało pomiary w sposób nieprawidłowy. Za pomocą oprogramowania można odwrócić przekładnik bez konieczności fizycznej modyfikacji okablowania, dzięki czemu unika się błędów odczytu oraz ryzyka porażenia prądem elektrycznym, ponieważ nie występuje konieczność interakcji z układem mocy.
 • Usuń błędy niezgodności faz prądu i napięcia
  Jeśli przyłącza napięciowe nie znajdują się w tej samej linii co przekładniki prądowe, urządzenie pokaże błędne wartości pomiaru cosφ oraz współczynnika mocy, co z kolei spowoduje błędny odczyt mocy i energii. Za pomocą oprogramowania można zmienić pozycję faz napięcia, aby były zgodne z fazami prądu, bez konieczności fizycznej modyfikacji okablowania, dzięki czemu unika się błędów odczytu oraz ryzyka porażenia prądem elektrycznym, ponieważ nie występuje konieczność interakcji z układem mocy.
Większe bezpieczeństwo
Nowy CVM-E3-MINI jest wyposażony w nowy system Plug&ON z zaciskami przyłączowymi, w celu umożliwienia instalacji urządzenia. Zaciski są w pełni zabezpieczone za pomocą pokryw listw zaciskowych z możliwością założenia plomb, aby uniknąć niedozwolonych manipulacji lub przypadkowego odłączenia na skutek naprężenia okablowania.

Większe bezpieczeństwo

Większa wszechstronność
Sprzęt posiada protokół Modbus RTU oraz BACnet, które są zintegrowane w tym samym urządzeniu, zapewniając wszechstronność zastosowania w przypadku instalacji w różnego typu lokalizacjach, zarówno w budynkach jak i w zakładach przemysłowych. W przypadku lokalizacji, w których konieczne jest zainstalowanie urządzenia w formacie panelowym, CVM-E3-MINI posiada adapter o wymiarach 72x72 mm, który umożliwia spełnienie wszelkich wymogów montażowych.

Większa wszechstronność

Idealna widoczność
Zapewnia prawidłowe wyświetlanie danych dla odległości do 3 m, pozwalając w ten sposób uniknąć otwierania rozdzielnicy w celu kontroli parametrów elektrycznych.

 

Idealna widoczność


"Bez wątpienia, nowy wizerunek analizatora sieci CVM-E3-MINI firmy CIRCUTOR
jest na miarę nowych czasów, a jego osiągi są na miarę potrzeb sektora."

 

Więcej informacji: Analizator elektrycznych sieci trójfazowych na szynę DIN

 

Czy wiesz, w jaki sposób kompensować energię w sposób natychmiastowy, nie przejmując się harmonicznymi?

W przypadku instalacji wymagających kompensacji energii biernej, zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej, w sposób natychmiastowy oraz bez konieczności stosowania kondensatorów mocy, rozwiązaniem jest urządzenie SVG (statyczny generator mocy biernej).

Istnieją bardzo szczególne przypadki, w których tradycyjne urządzenia kompensacyjne nie mogą skompensować całej energii biernej lub prawidłowo działać z powodu charakterystyki sieci. Nowe urządzenia SVG potrafią kompensować energię bierną w sposób natychmiastowy, zapewniając dokładną regulację cosϕ, dzięki czemu zapobiega się naliczaniu dodatkowych opłat na fakturze za prąd elektryczny, zarówno za nadmierny pobór energii biernej jak i pojemnościowej (zależnie od systemu opłat w danym kraju).

Zasada działania generatora statycznego mocy biernej polega na dostarczaniu prądu płynącego w kierunku przeciwnym do kierunku prądu pobieranego przez instalację, powodując natychmiastową regulację cosϕ, z czasem reakcji 20 ms. W ten sposób unika się konieczności instalowania kondensatorów mocy oraz ewentualnych skutków rezonansu w sieci (zwiększenie poziomu %THD), które mogą spowodować uszkodzenie elementów składowych instalacji.

Z tego względu urządzenia SVG są idealne do zainstalowania w sytuacjach, w których tradycyjne urządzenia nie mogą dokonywać kompensacji lub prawidłowo pracować:

 • Instalacje charakteryzujące się dużymi zmianami obciążeń
 • Instalacje z obciążeniami pojemnościowymi
 • Instalacje o niezrównoważonych poborach energii elektrycznej (różnice w poborach energii w różnych fazach)
 • Instalacje o wysokich poziomach zniekształceń harmonicznych (%THD)
 • Przewody, w których występują ciągłe zmiany napięcia

SVG

 

Więcej informacji: SVG. Generator statyczny mocy biernej

 

video SVG
Video SVG. Generator statyczny mocy biernej

Aplikacje morskie: Nowe urządzenia z certyfikatem Lloyd’s Register

CIRCUTOR oferuje szeroką gamę sprzętu do pomiaru parametrów elektrycznych w formacie analogowym z homologacją Lloyd's Register of Shipping.

Wspomniany certyfikat jest wręcz niezbędny w przypadku montażu urządzeń pomiarowych przeznaczonych do zastosowań morskich, stanowiąc potwierdzenie jakości naszych produktów przez niezależną instytucję o międzynarodowej renomie.

Lloyd's Register to organizacja działająca od 1760 roku w dziedzinie doradztwa technicznego, oceny zgodności oraz analizy ryzyka produktów do zastosowań morskich, zajmująca się kontrolą materiałów przeznaczonych do zastosowań morskich i stosująca własne procedury kontrolne, umożliwiające przyznanie cennego znaku homologacji.

Poniżej podano urządzenia analogowe, które w ostatnim czasie uzyskały certyfikację:

Modele EC do pomiaru prądu przemiennego (z ruchomym rdzeniem stalowym) ze skalą 90º
corriente alterna - hierro móvil

Woltomierze (6V...600V)

EC 48 (48x48mm)
EC 72 (72x72mm)
EC 96 (96x96mm)
EC 144 (144x144mm)

Amperomierze (100mA...60A)

EC 48 (48x48mm)
EC 72 (72x72mm)
EC 96 (96x96mm)
EC 144 (144x144mm)

Modele BC do pomiaru prądu stałego (z ruchomą cewką) ze skalą 90º
corriente contínua - bobina móvil

Woltomierze (60mV...600V)

BC 48 (48x48mm)
BC 72 (72x72mm)
BC 96 (96x96mm)
BC 144 (144x144mm)

Amperomierze (100µA...60A)

BC 48 (48x48mm)
BC 72 (72x72mm)
BC 96 (96x96mm)
BC 144 (144x144mm)

Wskaźniki procesu (60mV...600V i 100µA...60A)

BC 48 (48x48mm)
BC 72 (72x72mm)
BC 96 (96x96mm)
BC 144 (144x144mm)

 

Modele ZC do pomiaru prądu stałego (z ruchomą cewką) ze skalą 240º
corriente contínua - bobina móvil

Woltomierze (60mV…600V)

ZC 72 (72x72mm)
ZC 96 (96x96mm)
ZC 144 (144x144mm)

Amperomierze (100µA...60A)

ZC 72 (72x72mm)
ZC 96 (96x96mm)
ZC 144 (144x144mm)

Wskaźniki procesu (60mV...600V i 100µA...60A)

ZC 72 (72x72mm)
ZC 96 (96x96mm)
ZC 144 (144x144mm)

 

Kontrola kosztów oraz instalacji

CEM-C. Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanymi systemami komunikacji
Kompletne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie poborem energii

Liczniki serii CEM-C to urządzenia przeznaczone do montażu na szynie DIN, które zostały zaprojektowane do odczytu energii elektrycznej. Umożliwiają zarządzanie informacjami o poborze energii elektrycznej w dowolnego rodzaju instalacji przemysłowej, handlowej lub linii produkcyjnej. Dzięki komunikacji RS-485 (Modbus RTU), urządzenia te mogą przekazywać wszelkie informacje do naszego systemu PowerStudio SCADA, umożliwiając automatyczne tworzenie i przesyłanie symulacji faktur za energię elektryczną w celu rozdziału kosztów energii elektrycznej między poszczególnych użytkowników. Dodatkowo, urządzenia przekazują wartości zmiennych elektrycznych niezbędnych do pełnego zarządzania instalacją.
CEM-C
System zabezpieczający przed oszustwami
Cała gama liczników CEM-C jest wyposażona w system zabezpieczający przed oszustwami za pomocą plombowanych pokryw, co zapobiega możliwości manipulacji przy okablowaniu licznika przez niepowołane osoby. Poza tym, pomiar energii pobieranej przez wszystkie urządzenia jest zapisywany w jednym rejestrze, co zapobiega błędnym odczytom na skutek nieprawidłowego okablowania lub próby oszustwa.
Nie tylko do pomiaru energii
Urządzenia CEM-C mogą być wykorzystywane również jako analizatory sieci, zainstalowane w instalacjach z podłączeniem bezpośrednim lub pośrednim, zależnie od modelu. Urządzenia nie tylko zarządzają energią czynną lub bierną, lecz również mierzą napięcie, prąd, moc, cosφ oraz pozostałe zmienne elektryczne, umożliwiając kontrolę prawidłowego działania instalacji.
Zastosowania
Gama liczników energii CEM-C została zaprojektowana do zastosowań przy częściowych pomiarach energii. Wszystkie liczniki gamy CEM-C zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi liczników do fakturowania (IEC 62052-11, IEC 62053-21 i IEC 62053-23). Główne zastosowania gamy CEM-C to: Lotniska, Duże infrastruktury, Centra handlowe i supermarkety, Hotele i przemysł.
 • Dostawy energii elektrycznej dla wielu użytkowników z indywidualnym rozliczeniem kosztów.
 • Kontrola kosztów produkcji poprzez obliczenie kosztu energetycznego odnoszącego się do produktu końcowego.
 • Przypisanie wydatku energetycznego, godzin produkcji i emisji CO2 do instalacji lub procesu produkcyjnego (tylko w przypadku CEM-C21 i CEM-C31).
CEM-C5
CEM-C5
Licznik jednofazowy pomiar bezpośredni do 50 A
(1 moduł)
Datasheet
CEM-C6
CEM-C6
Licznik jednofazowy pomiar bezpośredni do 100 A
(1 moduł)
Datasheet
CEM-C21
CEM-C21
Licznik trójfazowy pomiar bezpośredni do 65 A
(3 moduły)
Datasheet
CEM-C31
CEM-C31
Licznik trójfazowy pomiar pośredni .../5 A
(3 moduły)
Datasheet

Trzy filary transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna nie jest obowiązkiem, lecz koniecznością. Aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne, należy dążyć do zrównoważonego modelu energetycznego, który zwiększa wykorzystanie źródeł energii odnawialnych.

Kraje uprzemysłowione wytwarzają większość swojej energii elektrycznej w tradycyjnych elektrowniach, zarówno węglowych, gazowych, jak i nuklearnych. Zapewniają one olbrzymi zysk ekonomiczny firmom produkującym energię, przy czym użytkownicy zaspokajają swoje potrzeby energetyczne poprzez zakup energii elektrycznej i paliwa w odpowiednich przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Ten łatwy w zastosowaniu sposób dostarczania energii zazwyczaj pociąga za sobą wysokie koszty i jest, z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania energii, w dużym stopniu niewydajny.

Transformacja energetyczna jest trudna, ale nie jest niemożliwa. Pierwszy krok stanowi zmiana formy wytwarzania energii. W tym celu należy zdecentralizować punkty wytwarzania energii elektrycznej. Opisywany model energetyczny znany jest pod nazwą Energetyka rozproszona. Ów system opiera się na wytwarzaniu energii w tym samym punkcie, w którym będzie ona pobierana, powodując w sposób bezpośredni ograniczenie strat w sieci oraz przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W porównaniu z systemem tradycyjnym, energetyka rozproszona posiada wiele zalet. Oferuje korzyści zarówno na poziomie technicznym, ekonomicznym jak i ochrony środowiska.

Aspekt techniczny

Polepsza jakość usług elektrycznych, ograniczając - dzięki mniejszemu wykorzystaniu linii wysokiego napięcia - możliwość wystąpienia awarii.

Systemy DG (Distributed generation) mają budowę modułową i zapewniają elastyczność systemu dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to prosty sposób montażu w krótkim czasie. Kolejną zaletą jest elastyczność całkowitej mocy produkcyjnej systemów DG, uzyskiwana poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby modułów, co ułatwia działanie systemu operacyjnego i konserwacyjnego.

Energetyka rozproszona ogranicza straty energii w sieciach dystrybucji i transportu.

Aspekt ekonomiczny

Pozwala uniknąć kosztów inwestycji w przesył i dystrybucję, generując jednocześnie mniejsze koszty w infrastrukturze elektrycznej, a w konsekwencji - uzyskując oszczędności w kosztach funkcjonowania i konserwacji.

Pozwala ograniczyć koszty paliwa, dzięki polepszeniu wydajności w przypadku zastosowań układów kogeneracyjnych. Opisywane systemy wykorzystują ciepło resztkowe w celu jego reutylizacji w ogrzewaniu, chłodzeniu lub w celu zwiększenia jego wydajności poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, powodując zaoszczędzenie energii pierwotnej.

Aspekt środowiskowy

Powoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Energetyka rozproszona przyczynia się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie systemów in-situ. W ten sposób uzyskuje się zmniejszenie poboru energii pierwotnej ze źródeł tradycyjnych na rzecz wytwarzania czystszej energii, jak w przypadku systemu fotowoltaicznego, a dodatkowo unika się emisji wygenerowanych na skutek strat w przesyle energii z elektrowni do miast.

Opisywane systemy mogą zawierać wiele układów służących do generowania i magazynowania energii, pozwalając na przeniesienie procesu wytwarzania energii z systemów konwencjonalnych do systemów solarnych lub wiatrowych.

Jednak, aby osiągnąć transformację energetyczną, nie wystarczy zdecentralizować punkty wytwarzania energii oraz wykorzystywać źródła czystej energii. Należy również zmienić sposób konsumpcji energii. Zatem końcowy sukces opiera się na zmianie świadomości konsumenta oraz racjonalnym wykorzystaniu zasobów energetycznych.

Ograniczenie poboru energii opiera się na trzech głównych filarach:

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energię z systemu elektrycznego, bez negatywnego wpływu na zwykłe czynności wykonywane w budynkach, przemyśle lub w dowolnym procesie przetwarzania. Instalacja wydajna pod względem elektrycznym umożliwia jej optymalizację techniczną i ekonomiczną, czyli ograniczenie kosztów technicznych i ekonomicznych podczas jej eksploatacji.

Podsumowując, efektywność energetyczna obejmuje:

 • Wsparcie zrównoważonego charakteru systemu oraz środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2, osiągnięte dzięki optymalizacji zapotrzebowania na energię.
 • Polepszenie technicznego zarządzania instalacjami poprzez zwiększenie ich wydajności oraz zapobieganie przerwom w procesach produkcyjnych oraz ewentualnym awariom.
 • Ograniczenie zarówno kosztów ekonomicznych energii jak i kosztów eksploatacji instalacji.

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Mobilność elektryczna

Transformacja energetyczna jest niemożliwa bez mobilności elektrycznej: pojazd elektryczny to przyszłość. Zmiana pojazdu na elektryczny oznacza radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wystarczy tylko pomyśleć o różnicy wydajności między silnikiem spalinowym i elektrycznym.

Silnik elektryczny posiada wydajność około 95%, natomiast silnik cieplny - 30%. Do przejechania 100 km pojazd elektryczny zużywa trzy razy mniej energii niż pojazd tradycyjny.

Przy założeniu, że energia zużywana przez pojazdy elektryczne może pochodzić ze źródeł czystej energii, natomiast energia zużywana przez pojazdy tradycyjne pozyskiwana jest wyłącznie ze źródeł kopalnych.

Mobilność elektryczna

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Pobór energii przez budynki stanowi 40% całkowitej energii zużywanej w Europie. Ograniczenie poboru energii przez budynki stanowi jeden z głównych punktów działania ukierunkowanego na zmniejszenie zależności energetycznej, a tym samym - spełnienie wymogów porozumień międzynarodowych w celu powstrzymania zmian klimatycznych.

Mając to na względzie, przyjęto Dyrektywę Europejską 2010/31/UE, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, na mocy której wszystkie kraje członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie środki, aby od 2020 roku wszystkie nowo wznoszone budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (w przypadku budynków użyteczności publicznej - od roku 2018).

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii nZEB (nearly Zero-Energy Building) charakteryzują się bardzo wysokim poziomem efektywności energetycznej i komfortu, a także bardzo niskim poborem energii, którą czerpią w większości z odnawialnych źródeł energii na miejscu lub z otoczenia.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Bez wątpienia, transformacja energetyczna jest powiązana z szeregiem złożonych wyzwań, jednak w przypadku odpowiedniego podejścia do nich, korzyści uzyskane dzięki nowemu modelowi energetycznemu pozwolą powstrzymać zmiany klimatyczne i polepszyć jakość życia nas wszystkich.

Dostępna nowa aktualizacja Wibeee

Przejmij w prosty sposób kontrolę nad swoją instalacją elektryczną

Nowa aktualizacja

CIRCUTOR udostępnia nową aktualizację platformy Wibeee, która zapewnia nowe funkcje i poszerza wachlarz możliwości zarządzania i kontroli poboru energii w instalacji elektrycznej.

 • Automatyczne raporty przesyłane pocztą elektroniczną
 • Personalizacja wyświetlania danych
 • Zarządzanie klientami lub użytkownikami
 • Symulacja faktur za energię elektryczną

 

Wibeee

Wibeee to analizator poboru energii z połączeniem bezprzewodowym Wi-Fi, który pokazuje dane chwilowe i historyczne dotyczące poboru energii elektrycznej, za pomocą dowolnego urządzenia typu smartfon, tablet lub komputer osobisty, z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji lub wbudowanego serwera internetowego. Jest to idealne narzędzie do optymalizacji wydajności Twojej instalacji elektrycznej oraz do kontrolowania i pokazywania naszych oszczędności energetycznych.

Otrzymuj automatyczne raporty przesyłane pocztą elektroniczną  

Zawsze na bieżąco:
Otrzymuj automatyczne raporty przesyłane pocztą elektroniczną

Wybierz dowolną zmienną w swoich urządzeniach Wibeee, określ częstotliwość i formę prezentacji danych (tabele, słupki lub linie), aby system wysyłał automatycznie wiadomości elektroniczne do wybranych przez Ciebie osób, wraz z wykresami i tabelami zmiennych, których kontrolą jesteś zainteresowany.
Zarządzaj klientami lub użytkownikami Twojej organizacji  

Większa kontrola:
Zarządzaj klientami lub użytkownikami Twojej organizacji

Zostań administratorem konta na platformie Wibeee i zarządzaj własnymi urządzeniami oraz urządzeniami powiązanymi z Twoimi klientami lub innymi użytkownikami. W ten sposób będziesz mógł rejestrować konta innych użytkowników i zarządzać nimi z poziomu Twojego konta.
Ty sam wybierasz sposób wyświetlania danych  

Więcej szczegółów:
Ty sam wybierasz sposób wyświetlania danych

Wybierz dowolną zmienną w swoich urządzeniach Wibeee, określ częstotliwość i formę prezentacji danych (tabele, słupki lub linie), aby system wysyłał automatycznie wiadomości elektroniczne do wybranych przez Ciebie osób, wraz z wykresami i tabelami zmiennych, których kontrolą jesteś zainteresowany.

Ty sam wybierasz sposób wyświetlania danych
Wykonuj symulację swojej taryfy elektrycznej (taryfikacja)  

Nowe funkcje:
Wykonuj symulację swojej taryfy elektrycznej (taryfikacja)

Platforma zawiera nowy system taryfikacji (w wersji beta), która umożliwi Ci zastosowanie do odczytów energii różnych typów taryf i umów (na poziomie Hiszpanii), dzięki czemu będziesz mógł w pełni kontrolować swoją fakturę za energię elektryczną.

W chwili obecnej, funkcja zarządzania taryfami znajduje się w trybie beta/rozwoju i jest dostępna bezpłatnie (podlega modyfikacjom w przyszłości, w warunkach świadczenia usług).

Wykonuj symulację swojej taryfy elektrycznej (taryfikacja)

Skorzystaj również z wszystkich nowych elementów w najnowszej wersji aplikacji

Download App Wibeee

Download App Wibeee

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przejść do strony internetowej Wibeee:

wibeee.circutor.com

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT