We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Bateries de condensadors per a Baixa Tensió

Protecció i control

                                               
 

proteccion-diferencial-industrial

 
 

Protecció diferencial industrial.

 

La protecció i continuïtat en el subministrament elèctric són dos termes que no podem separar si volem garantir la seguretat d'usuaris i instal·lacions elèctriques. La creixent incorporació de receptors o càrregues que generen distorsió a la xarxa elèctrica (variadors de velocitat, engegadors electrònics, equips informàtics, il·luminació mitjançant balises electròniques, etc.) fa necessari l'ús de proteccions que puguin discriminar entre els defectes de la instal·lació i les pertorbacions elèctriques que provoquen disparaments intempestius de les proteccions.

 
 

proteccion-diferencial-y-magnetotermica-ra

 
 

Protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió.

 

Els que rearmen automàticament en cas de disparament no desitjat:

 
     
  • Mateixes característiques que els bàsics, però a més:
  •  
  • Opcions de reconnexions programables: en temps i repeticions.
  •  
 
 

reles-y-elementos-de-control

 
 

Relés i elements de control.

 

CIRCUTOR disposa d'una gamma de relés de protecció per aplicacions molt diverses i concretes. Molts d'aquests productes s'han dissenyat sota especificació, i sempre atenent a les necessitats dels nostres clients. Dins d'aquesta línia de productes hi ha des de relés molt simples d'utilitzar, com són els relés de corrent, a relés de protecció per muntar en cel·les de centres de transformació.

 
 

transformadores-de-corriente-para-proteccion

 
 

Transformadors de corrent per a protecció.

 

Gamma completa de transformadors de corrent, sèrie TRP i TRM, encapsulats en resina, utilitzats per a aplicacions de mesura i/o protecció. Volem destacar que sota comanda podem fabricar transformadors amb altres característiques de relació,  potència, classe de precisió, dimensions, etc., dels descrits en els següents apartats. Aquesta família de transformadors complementa els transformadors de corrent descrits a l'apartat de mesura.

 
 

equipos-ct

 
 

Equips de mesura i verificació per a CT.

 

Per a les centrals i centres de transformació continua vigent el reial decret RD 3275/1982 sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. En aquest reglament s'estableix l'obligatorietat de què els propietaris d'aquestes instal·lacions subscriguin un contracte de manteniment d'aquestes, abans de l'engegada. El manteniment de les instal·lacions, regulades pel reglament anteriorment mencionat, només es pot dur a terme per empreses que estiguin inscrites en el registre d'empreses de manteniment d'alta tensió (REMAT), del Servei Territorial d'Indústria i energia en l'àmbit del qual pretenguin desenvolupar aquesta activitat.

 

A fi de garantir els treballs de conversió i manteniment, s'han establert uns requisits per a les empreses de manteniment, essent d'obligat compliment per a les instal·lacions d'alta tensió, d'acord amb el previst en el reglament i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-RAT. A més, cal atendre els requeriments del titular per corregir les avaries que es produeixin. Per ésser inscrita una empresa a REMAT necessita disposar d'uns mitjans tècnics, que posteriorment usarà per al manteniment d'aquestes instal·lacions.

 
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT