We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

CVM-NET 4+. Compleix amb la normativa d'Eficiència Energètica

on .

Situació actual

Les actuals normatives del mercat marquen les pautes per a la implantació de nous sistemes capaços de gestionar dades de consums, amb la finalitat de saber com i quan consumim l'energia en les nostres instal·lacions.

Aquest any 2015, entra en vigor la nova Directiva Europea 27/2012 EU, la qual fixa un objectiu nacional per a la millora de l'eficiència en grans empreses. Aquesta obliga als gestors d'instal·lacions a disposar de dades contrastables i quantificables dels diversos usos energètics de les seves instal·lacions. Aquesta informació serà vital per obtenir un major coneixement i control del comportament de cada instal·lació, ja que un dels objectius clau és aconseguir la reducció del 20% del consum energètic.

Aquestes empreses estan obligades a realitzar auditories externes per contrastar el compliment de la nova normativa. Com a alternativa a l'auditoria externa, aquestes tenen l'opció d'instal·lar un Sistema propi de Gestió Energètica, conegut per les seves sigles com a SGE.

A més, normatives com l'ISO 50001, aplicable també a les Pimes, ja recomanen aquest tipus de sistemes amb la finalitat de mesurar i quantificar els consums d'energia per zones i usos, essent útil per realitzar accions de millora contínua en els diferents processos i sistemes energètics.

A l'hora de plantejar-nos com hem d'instal·lar el sistema, veiem que les característiques de les instal·lacions elèctriques no són sempre constants sinó que és molt normal que en els quadres de distribució existeixin molts canals monofàsics.

Per aquest motiu, és necessària la instal·lació d'equips capaços de mesurar diferents tipus de línies en un espai reduït, evitant la instal·lació de nous sub-quadres de mesura.

Aquest punt és realment crític ja que si els analitzadors de consums no poden ser instal·lats en el quadre existent, serà necessari realitzar importants inversions per a l'adequació del sistema de mesura.


Solució

El nou analitzador de xarxes multicanal CVM-NET4+ està especialment dissenyat per a aplicacions multicanal en quadres ja existents, oferint informació de més de 750 variables elèctriques per a la completa gestió d'instal·lacions.

Comprova els seus avantatges 

 

Menor espai - Estalvia temps - Redueix costos
CVM-NET4+
 • De 4 a 12 analitzadors en un sol equip
 • Mesura simultània de línies trifàsiques i monofàsiques
 • Centralització de dades en un sol punt de mesura
 • Ús de transformadors eficients MC1 i/o MC3.

CVM-NET 4+

 

CVM-NET4+-MC-RS485-C4 és un analitzador de xarxes multicanal, d'espai reduït, per realitzar la mesura de més de 750 variables elèctriques de forma centralitzada.

Versàtil respecte a configuració, permet realitzar mesures en sistemes monofàsics, trifàsics o combinar ambdos sistemes.

L'equip disposa d'una única entrada de tensió trifàsica, estalviant temps en la seva instal·lació, a més de combinar fins a 12 canals configurables de mesura de corrent, mitjançant els transformadors eficients MC.

Les dades adquirides per l'analitzador es transmeten mitjançant el bus de comunicacions RS-485 amb protocol Modbus/RTU a l'SCADA de supervisió PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe
CVM-NET4+
 • Més de 750 paràmetres elèctrics.
 • Format de Carril DIN.
 • Mida de tan sols 6 mòduls.
 • Lectura de 12 canals monofàsics o combinats amb canals trifàsics de corrent.
 • Mesura de corrent mitjançant transformadors eficients sèrie MC (.../250 mA).
 • Comunicacions RS-485 (Modbus RTU).
 • 4 sortides digitals programables.
 • Precintable.
 • Compatibilitat amb el software PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe.

1. Instal·lació

Estalvia espai

Habitualment existeixen problemes d'espai degut a l'excés d'equips i cablejat a tal efecte, CVM-NET4+ disposa d'una connexió en carril DIN, amb un embolcall de 6 mòduls, per adaptar-se a qualsevol quadre elèctric.

Estalvia espai

Estalvia temps

Gràcies al seu disseny, CVM-NET4+ només disposa d'una connexió per a la mesura de tensió, evitant connectar fins a 12 línies, essent la solució ideal per a la mesura en quadres de distribució.

L'ús de transformadors eficients MC1/MC3, ajuden a la connexió ràpida dels canals de corrent, a més d'oferir un consum més baix que els transformadors convencionals.

Estalvia temps

Estalvia costos

Estalvia diners instal·lant un sol equip enlloc de fins a 12 analitzadors monofàsics,, 4 trifàsics o qualsevol combinació d'aquests. CVM-NET4+ ofereix les mateixes prestacions en un sol equip.

A més, amb un sol cablejat de comunicació (RS-485) enviaràs la informació, via Modbus RTU, al software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada.

Estalvia costos


2. Configuració

Amb una mida de sols 6 mòduls, l'equip és capaç de combinar 12 canals de mesura, ja siguin monofàsics o trifàsics, oferint un equip altamente versàtil. D'aquesta manera és possible obtenir consums de diferents línies podent agrupar aquestes dades mitjançant la plataforma PowerStudio, PowerStudio Scada o PowerStudio Scada Deluxe.

Gràcies a això, és possible realitzar informes detallats de consums per zones i usos, creant un sistema adequat a les noves necessitats i normatives com la EN 16247 o la nova Directiva Europea 2012/27/UE.

A més, amb 4 sortides de relés, el CVM-NET4+ és capaç de realitzar el control de càrregues o alarmes per a una millor gestió de la instal·lació.

La versatilitat de l'equip ofereix múltiples configuracions en un sol equip:

Múltiples configuracions

Vegem alguns exemples d'aplicació:

Tallers

Tallers

Serveis

Serveis

Restaurants

Restaurants

Oficines

Oficines


Productes associats a CVM NET 4 +

 Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modulars  

Software

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe 

CIRCUTOR ve desenvolupant des de fa temps eines robustes i fiables que traslladen la informació d'equips de mesura remots o equips portàtils, de paràmetres elèctrics o de consums, a un sistema centralitzat des d'on es poden consultar i explotar les dades obtingudes. Aquesta eina es diu PowerStudio Scada i engloba totes les opcions necessàries per a l'anàlisi de les dades obtingudes i prendre decisions per aconseguir l'eficiència energètica en les nostres instal·lacions.

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modulars 

Sistema de mesura MC, aporta importants avantatges al professional, durant la fase d'implementació i instal·lació d'analitzadors de xarxes i comptadors en quadres elèctrics.

El sistema MC3 consta de tres transformadors eficients disposats de forma compacta, les cotes del qual fan queu sigui un sistema senzill i novedós per a quadres de 63 A, 125 A i 250 A. 

El sistema MC1 permet realitzar ampliacions de línia en quadres elèctrics, simplement canviant el secundari del transformador, ja que és un sistema multirang de reduïdes dimensions.


Aplicació

Escala Càlcul Eficiència PUE:

La seu de CIRCUTOR, situada a Viladecavalls (Barcelona), és un clar exemple d'implantació d'un Sistema de Gestió Energètica (SGE).

Gràcies a les mesures d'equips com el CVM-NET4+ podem disgregar els diferents consums per zones i usos. D'aquesta forma, la tasca de segmentar els consums és relativament senzilla, tenint sempre constància d'on, com i quan es consumeix l'energia elèctrica, ajudant a prendre decisions de cara a la millora de l'eficiència energètica elèctrica.

El control de la instal·lació es realitza mitjançant el software de gestió energètica PowerStudio Scada per monitoritzar, realitzar gràfics, taules, pantalles Scada, informes i alarmes, registrant tots els paràmetres en una base de dades per assegurar la traçabilitat del sistema.

A més, un altre clar exemple d'aplicació, són els centres de processament de dades (CPD) en els quals es calcula el PUE (Power Usage Effectiveness), com a variable per mesurar l'eficiència dels centres de dades.

Per fer-ho, és imprescindible combinar la mesura de càrregues trifàsiques com la potència d'entrada de la sala de servidors, potència del SAI i climatització, amb càrregues monofàsiques com els consums dels servidors a la sortida del SAI. D'aquesta forma, s'obtenen dades relatives al PUE junt amb les pèrdues del SAI, és a dir, la seva eficiència.

Sistema de gestió energètica

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest article en format pdf PDF: es  en  de  fr  pl  pt

 
 

Fitxa de producte: CVM-NET4+-MC-RS485-C4. Analizador de redes multicanal

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT