We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

Sistema de Recarga Inteligente

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


Com a resposta als reptes plantejats, CIRCUTOR ha realitzat una tasca d' I+D+i, desenvolupant una completa gamma d'equips de recàrrega per donar resposta a totes les tipologies i necessitats que pugin plantejar-se. Combinant els equips adequats, amb un sistema intel·ligent podrem recarregar els vehicles elèctrics quan disposem de suficient potència "ociosa" o en el moment que el cost de l'electricitat sigui més econòmic. Un sistema intel·ligent ha de ser capaç d'identificar l'usuari (control RFID), la disponibilitat de càrrega, de discriminar els diversos punts en un mateix aparcament (comunicacions RS-485 / Ethernet / 3G), discriminar prioritats, recarregar en mode lent, semi-ràpid o ràpid (Fast Charge Control).

FN-diagonal-aplic FN-rve2p-aplic

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     
Tipos de conectores

Tipus de connectors

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


Conector 1    Tipus connector: 
Nº pins: 5 (L1, L2/N, PE, CP, CS)
Tensió màxima: 250 V c.a. monofàsica
Corrent màxim: 32 A monofàsica (fins a 7,2 kW)
Normatives: IEC 62196-2
Característiques especials: Regulació SAE J1772
 Conector 2   Tipus connector: 2 
Nº pins: 7 (L1, L2, L3, N, PE, CP, PP)
Tensió màxima: 500 V c.a. Trifàsica, 250 V c.a. monofàsica
Corrent màxim: 63 A trifàsica (fins a 43 kW), 70 A monofàsica
Normatives: IEC 62196-2
Característiques especials: Un sol tipus per a càrrega monofàsica o trifàsica
 Conector 4   Tipus connector: 4
Nº pins: 9 (2 potència, 7 de senyal)
Tensió màxima: 500 V c.c
Corrent màxim: 120 A c.c.
Normatives: IEC 62196-1, UL 2551
Característiques especials: Càrrega ràpida en CC, Conforme JEVS G105, Tipus CHʌdeMO 
 Conector 5   Tipus connector: 5
Nº pins: 9 (L1, L2, L3, N, PE, CP, PP, DC+ DC-)
Tensió màxima: 850 V c.c
Corrent màxim: 125 A c.c.
Normatives: IEC 62196-2, IEC 62196-3
Característiques especials: Connector Combinat CA/CC, Tipus COMBO 2 CCS 

FN-saragossa-aplic 

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     
El coche eléctrico, el coche del futuro

El cotxe elèctric, el transport del futur

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


El cotxe elèctric, el cotxe del futur

La majoria de ciutats, tant del món industrialitzat com en desenvolupament, superen any rere any els límits d'immissió de contaminants permesos per les directives europees i les normatives internacionals. La “mobilitat fòssil” és la causant directa d'alguns dels impactes ambientals més importants, incloent l'emissió desbordant dels gasos d'efecte hivernacle.

L'emissió d'un gran nombre de contaminants en quantitats importants (CO, CxHy, NOx, PM, etc), un elevat nivell de soroll i els previsibles impactes provocats pels gasos d'efecte hivernacle que emeten els actuals vehicles de combustió interna, conduirà a l'adopció de noves i estrictes mesures anticontaminació amb l'objectiu d'aconseguir una major protecció de la salut i del medi ambient.

Estem en un època en la qual molts dels models creats fa anys necessiten profunds canvis per adaptar-se a la realitat del nostre món actual i al nou paradigma del Desenvolupament Sostenible. Així doncs, un dels aspectes que sembla haver arribat al seu punt d'inflexió és el sector de la mobilitat i del transport.

Existeixen tres motius fonamentals pels quals el sector del transport necessita incorporar canvis importants: incrementar la seva eficiència energètica, reduir la seva dependència del petroli i disminuir els impactes ambientals. Regularment es van incrementant les necessitats energètiques del nostre planeta, mentre les principals fonts d'energia emprades (combustibles fòssils i urani) són limitades, essent d'imperiosa necessitat reconvertir els ineficients sistemes energètics vigents en sistemes més nets i eficients. 

En la nostra societat, el transport representa quasi un 40% del consum d'energia primària, per tant no resulta exagerat afirmar que el cotxe elèctric és el cotxe del futur perquè ofereix millores substancials als principals reptes i problemes del nostre temps.


FN-ikea-aplic

FN-saragossa-aplic

Com, Quan i On carregar les bateries del cotxe elèctric?

L'energia que necessita un cotxe elèctric s'ha d'obtenir de la xarxa elèctrica mitjançant un equip de recàrrega anomenat SAVE (Sistema d'Alimentació del Vehicle Elèctric). Aquest dispositiu disposa d'una presa especial per alimentar les bateries dels VE, les quals han de ser carregades regularment.

Per a que el nou model de mobilitat amb VE es desenvolupi amb eficàcia, resulta imprescindible efectuar un gran esforç per implantar les infraestructures adequades de recàrrega de manera que la xarxa de distribució elèctrica no es vegi afectada negativament.

Com?

Donada l'existència de diversos fabricants mundials i molts models de VE a la venda i circulant per les nostres ciutats, cal identificar tant el mode i potència de recàrrega, com el tipus de connector que disposa el nostre vehicle.

On?

Lògicament, existeixen emplaçaments privilegiats per efectuar la recàrrega dels nostres VE, existint en primer lloc els anomenats "punts vinculats" en la nostra pròpia plaça d'aparcament del vehicle, si bé la xarxa de recàrrega s'extén al nostre lloc de feina, centres comercials, restaurants, hotels, aparcaments i vies públiques. Una menció especial és la relativa als emplaçaments dotats amb sofisticats equips de recàrrega ultraràpids, anomenats electrolineres.

Per a tots i cadascun dels emplaçaments considerats existeix el tipus d'equip de recàrrega adequat, amb múltiples aplicacions i variants per optimitzar la recàrrega i la seva gestió.

Quan?

Respecte a quan hem de carregar el VE, sens dubte la millor opció sempre és la recàrrega lenta en horari nocturn, tot i que per a aplicacions professionals precisarem la recàrrega semi ràpida i la recàrrega ultra-ràpida com a forma de suport en tots els casos.

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     
Modos de carga (IEC-61851-1)

Modes de càrrega (IEC-61851-1)

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


Modo 1 Connector específic per a VE: No.
Tipus càrrega: Lenta en CA.
Corrent màxim: 16 A per fase (3,7 kW - 11 kW).
Proteccions: La instal·lació requereix de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Característiques especials: Connexió del VE a la xarxa de CA utilitzant preses de corrent normalitzades.
Modo 2 Connector específic per a VE: No.
Tipus càrrega: Lenta en CA.
Corrent màxim: 32 A per fase (3,7 kW - 22 kW).
Proteccions: La instal·lació requereix de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Característiques especials: Cable especial amb dispositiu electrònic intermedi amb funció de pilot de control i proteccions. 
Modo 3 Connector específic per a VE: Sí.
Tipus càrrega: Lenta o semiràpida, monofàsica o trifàsica.
Corrent màxim: Segons connector utilitzat.
Proteccions: Incloses en la infraestructura especial per a VE.
Característiques especials: Connexió del VE a la xarxa d'alimentació de CA utilitzant un equip específic (SAVE).
Modo 4 Connector específic per a VE: Sí.
Tipus càrrega: En CC.
Corrent màxim: Segons carregador.
Proteccions: Instal·lades en infraestructura.
Característiques especials: Connexió del VE utilitzant un carregador extern fix.

FN-iberdrola-aplic 

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     
El vehículo eléctrico, la opción más inteligente para nuestro futuro

El vehicle elèctric, l'opció més intel·ligent per al nostre futur

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


L'aparició dels Vehicles Elèctrics ha provocat una explosió mediàtica de gran abast incloent aspectes energètics, tecnològics, econòmics i ambientals, representant una gran oportunitat en tots i cadascun d'aquests camps; si bé alhora s'ha generat una multitud de preguntes, dubtes i interrogants que es plantegen els futurs usuaris i la societat en general.

Un dels aspectes que generen una major preocupació als nous usuaris, és el referit a la disponibilitat i tipus de punts de recàrrega. CIRCUTOR ha dissenyat i desenvolupat un conjunt d'Equips i Sistemes de Gestió intel·ligent per a la Recàrrega de Vehicles Elèctrics.

 

¿Quin punt de recàrrega puc instal·lar per a recàrrega interior?

Per a tot tipus d'aparcaments amb accés públic ja sigui d'interior o exterior amb algun tipus de coberta, el producte ideal a instal·lar seran els equips de la gamma WallBox Smart i WallBox Touch. Aquests estan dissenyats per ser emprats en instal·lacions multi-usuari tals com pàrquings públics interiors, pàrquings privats comunitaris, aeroports, empreses de lloguer de vehicles, empreses de neteja, etc.

¿Quin punt de recàrrega puc instal·lar per a recàrrega exterior?

Com hem vist, el Plan MOVALT infraestructura especifica diferents tipus d'ajudes depenent del tipus de càrrega que es realitza en ubicacions d'accés públic. Per a fer-ho CIRCUTOR disposa de diversos models en funció del tipus de càrrega. Per a punts de recàrrega semirràpida la millor solució són els punts de la gamma URBAN 20, arribant a potències de fins a 22 kW i el producte idoni per a punts de recàrrega ràpida són les estacions de recàrrega RAPTION.

Punts de recàrrega Semirràpida

Els punts URBAN estan destinats per a la recàrrega en estacionaments en exterior en els quals es busca un equip robust a la vegada que atractiu. Funcionen amb potències de fins a 22 kW simultàniament per presa (fins a 44 kW) i disposen de totes les proteccions elèctriques necessàries que defineixen la normativa vigent per a la seguretat de l'usuari a més de protocol de comunicacions OCPP.

Punts de recàrrega Ràpida

Els equips de recàrrega ràpida RAPTION permeten la recàrrega d'oportunitat en aquells casos que requereixen rapidesa de càrrega i no es disposa de potència suficient. Funcionen amb potències des de 22kW fins a 50 kW simultàniament per presa (fins a 50 kW en DC i 43 en AC) la qual cosa permet emprar-les en instal·lacions simples i estalviant costos extres en el termini fixe de potència.

En funció de la capacitat de les bateries pot carregar parcial o totalment en un període de temps reduït. Tots els equips de la recàrrega ràpida RAPTION amb el protocol de comunicacions OCCP.

FN-birmingham-aplic
FN-carga-rapida-aplic3

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     
Aplicaciones

Aparcaments Unifamiliars

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


Aplicacions

ico-VE-familia ico-VE-flotas ico-VE-vias ico-VE-rapida  

Aparcaments Unifamiliars

Flotes i aparcament multi-usuari

Via pública i grans superfícies

Estació de càrrega ràpida

 

CIRCUTOR ofereix diferents solucions per a la recàrrega en l'àmbit domèstic:

  • Dos tipus de preses (tipus 1 SAE J1772 i tipus 2 Mennekes), amb cable, connector i suport
  • Protecció i mesura
  • Protecció i mesura amb gestió de la demanda
  • Dues gammes de potència: 3,7 kW / 7,4 kW 

Els nostres equips poden incorporar un sistema intel·ligent de gestió que permet connectar el sistema de recàrrega, assegurant que no es sobrepassa la potència contractada (prevenint la desconnexió).


FN-eHOME

Caixes de recàrrega (eHOME)

Dissenyada per ser fàcilment instal·lada en aparcaments privats, tant interiors com exteriors, i distribuïda a fabricants de vehicles elèctrics. La gamma eHome ha estat optimitzada per oferir la millor relació cost/característiques del mercat.

Com a resultat obtenim un producte d'alta qualitat que pot carregar còmodamente totes les marques de vehicle elèctric del mercat en Mode 3 amb un connector Tipus 1 o Tipus 2.

  • Disseny modern i Robust, optimizat per a l'ús domèstic
  • Fàcil d'instal·lar i dimensions reduïdes
  • Configuració de corrent mitjançant un selector
  • Activació remota de la càrrega
  • Indicador d'estat de càrrega mitjançant una barra LED (Disponible, carregant, error)
  • Detecció de càrrega completa.

Equips emprats en aquesta aplicació:

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT